نظر شما درباره وب‌سایت صنایع روشنایـی مازی‌نور چیست؟

آغاز نظرسنجی

نظری ندارم

X

 

 
 
نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo
۴ شهریور ۱۳۹۶

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo با ویرایش ۷٫۱ در بخش دریافت ها در دسترس می باشد

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo
۱۰ خرداد ۱۳۹۶

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo

  نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo با ویرایش ۶٫۲ در بخش  دریافت ها  در دسترس می باشد

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux
۱۰ خرداد ۱۳۹۶

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux با ویرایش ۴٫۱۳٫۰٫۱ در بخش دریافت ها در دسترس می باشد.

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی
۸ خرداد ۱۳۹۵

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo 6 و Plugin مازی نور برای نرم افزارهای DIALux Evo 6 و DIALux 4.12.01 در بخش  دریافت ها در دسترس می باشد

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی
۲۹ شهریور ۱۳۹۴

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo 5.1 در بخش دریافت ها در دسترس می باشد.