نظر شما درباره وب‌سایت صنایع روشنایـی مازی‌نور چیست؟

آغاز نظرسنجی

نظری ندارم

X

 

 
 
نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی
۸ خرداد ۱۳۹۵

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo 6 و Plugin مازی نور برای نرم افزارهای DIALux Evo 6 و DIALux 4.12.01 در بخش  دریافت ها در دسترس می باشد

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی
۲۹ شهریور ۱۳۹۴

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo 5.1 در بخش دریافت ها در دسترس می باشد.

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی
۲۴ مرداد ۱۳۹۴

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo 5.0 در بخش دریافت ها در دسترس می باشد.

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی
۱۷ اسفند ۱۳۹۳

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo 4.1 در بخش دریافت ها در دسترس می باشد.

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی
۱۸ آذر ۱۳۹۳

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی ۴٫۱۲٫۰٫۱ DIALux در بخش دریافت ها در دسترس می باشد.