نظر شما درباره وب‌سایت صنایع روشنایـی مازی‌نور چیست؟

آغاز نظرسنجی

نظری ندارم

X

 

 

الگانت روکار

الگانت روکار

 
چراغهای‭ ‬فلورسنتی‭ ‬روکار‭ ‬و‭ ‬توکار‭ ‬مدل‭ ‬الگانت‭ ‬‬با‭ ‬طراحی‭ ‬پیشرفته‭ ‬مازی نور‭ ‬برای‭ ‬نصب‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬تجاری‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است. ‬ مدلهای‭ ‬توکار‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬سقفهای‭ ‬کاذب‭ ‬یکپارچه‭ ‬و‭ ‬مدولار‭ ‬است‭ . ‬این‭ ‬چراغها‭ ‬در‭ ‬مدلهایی‭ ‬با‭ ‬شبکه‭ ‬آلومینیومی‭ ‬و‭ ‬رفلکتورهای®‭ ‬MIRO پشت‭ ‬هر‭ ‬لامپ،‭ ‬بازدهی‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬یکنواخت‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬نیز،‭ ‬در‭ ‬مدلهای‭ ‬دیفیوزر‭ ‬اکریلیکی،‭ ‬پخش‭ ‬یکنواخت‭ ‬و‭ ‬بازدهی‭ ‬زیاد‭ ‬نور،‭ ‬فقدان‭ ‬زنندگی‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬فیلتر‭ ‬کردن‭ ‬امواج‭ ‬فرابنفش‭ ‬ ‭(UV)‬‭

‬از‭ ‬ویژگیهای‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬چراغ‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نسل جدید چراغ‌های مدل الگانت با منبع نور LED، ویژگیهایی دارد که عبارتند از: عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ درصد.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تنوع چراغ ها بر حسب توان و لامپ مناسب:

 

 • 1×14 W, T5
 • 2×14 W, T5
 • 3×14 W, T5
 • 4×14 W, T5
 • 1×24 W, T5
 • 2×24 W, T5
 • 3×24 W, T5
 • 4×24 W, T5
 • 1×28 W, T5
 • 2×28 W, T5
 • 1×54 W, T5
 • 2×54 W, T5
 • 1×36 W, TC-L
 • 2×36 W, TC-L
 • 3×36 W, TC-L
 • 4×36 W, TC-L
 • 2×18 W, TC-L
 • 2×55 W, TC-L
 • 35 W, LED
 • 72 W, LED