نظر شما درباره وب‌سایت صنایع روشنایـی مازی‌نور چیست؟

آغاز نظرسنجی

نظری ندارم

X

 

 

امیلوکس

امیلوکس

چراغ‌های LED یا فلورسنتی اضطراری مدل امیلوکس با طراحی و ساخت مازی نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق در محیط اداری و تجاری یا برای نشان دادن راه خروجی طراحی شده است. ساختار مقاوم و بازدهی زیاد نور از ویژگی‌های این چراغ است.

تنوع چراغ بر حسب توان مناسب:

  • 3 W, LED
  • 5 W, LED
  • 8 W, LED
  • 1×8 W, T5