نظر شما درباره وب‌سایت صنایع روشنایـی مازی‌نور چیست؟

آغاز نظرسنجی

نظری ندارم

X

 

 

لنزی

لنزی

چراغهای تزئینی LED مدل لنزی با طراحی و ساخت مازی نور در مدلهای ثابت و ریلی با طولهای مختلف برای محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است و با تجهیزاتی شامل لنز و شیدر، تابش نور را یکنواخت یا موضعی میکند.

تنوع چراغ ها بر حسب لامپ مناسب:

لامپ LED با سرپیچ Gu10