نظر شما درباره وب‌سایت صنایع روشنایـی مازی‌نور چیست؟

آغاز نظرسنجی

نظری ندارم

X

 

 

ضد انفجار Zone 2 

ضد انفجار Zone 2 

چراغ های فلورسنت ضد انفجار Zone 2 با پیشرفته ترین تکنیک های طراحی، تحت لیسانس شرکت آلمانی ادولف شوخ برای محیط انفجاری Zone 2, 22 عرضه می گردد. شرایط مستعدی که به انفجار می انجامد به ندرت در حین عملکرد عادی محیط به وجود آمده و آن هم فقط برای مدت کوتاهی باقی می ماند. ساختار مقاوم و با دوام ، بازدهی بالا و انطباق پذیری با ضوابط استانداردهای ضد انفجار از ویژگی های برجسته این چراغ ها است. چراغ های ضدانفجار با قطعات الکتریکی مرغوب و کنترل کیفیت دقیـق مازی نور تحـت اسـتانداردهای برتر اروپایـی (IEC 60598) تولید می شود.

تنوع چراغ ها بر حسب توان و لامپ مناسب:

  • 1×18 W, T8
  • 1×36 W, T8
  • 2×18 W, T8
  • 2×36 W, T8